RELV301 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

(a) Undervisningen gjennomførtes med hjelp av en forelesningsrekke (20 dobbeltimer).
(b) Evalueringen gjennomførtes via en gruppediskusjon og flere individuelle studentsamtaler. 

Strykprosent og frafall

Se FS-rapport

Karakterfordeling

Se FS-rapport

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studentportalen.

Tilgang til relevant litteratur

Studia. 

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Forelesningslokalene på Sydneshaugens skole fungerte greit.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspill

Flere studenter etterlyste en bedre kobling til masteroppgaven de skal skrive. Flere syntes også at pensum var meget heterogent og at det var til dels uheldig at teori og metode kombineres. Samtidig var det konsensus at det var et spennende pensum, og alle var fornøyde med forelesningene.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak