BAPS-PSYK - studieprogramrapport 2006 høst

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføringStrykprosent og frafall


EMNE/SEMESTER	H-03	V-04	H-04	V-05	H-05	V-06	H-06	V-07
EXFAC03P	46%	45%	32%	37%	21%	32%	18%	24%
PSYK100	26%	42%	37%	37%	32%	22%	28%	24%
PSYK101	-	27%	24%	26%	24%	16%	13%	22%
PSYK102	-	30%	18%	34%	15%	18%	18%	13%
Gjennomsnitt		36%	27,5%	33,5%	23%	22%	19,5%	20,7

KarakterfordelingRessurstilgangKommentar til studentevalueringeneStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturStudieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer