INF102 - emnerapport 2006 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføringStrykprosent og frafall

Se FS-rapport

Karakterfordeling

Se FS-rapport

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak