Studieprogram: BAHF-RUSS Bachelorprogram i russisk


Inneholder emner (i 2019):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
LITTIF200 Litteraturteori
RUS100 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk
RUS120 Russisk språk I Vår 2019
RUS121 Russisk historie og kultur Vår 2019
RUS130 Russisk språk II
RUS131 Russisk litteratur I
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap Vår 2019
RUS251 Russisk litteratur II Vår 2019
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2009


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: