Studieprogram: BAHF-SPRKV Bachelorprogram i språkvitenskap


Inneholder emner (i 2019):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
DASPSTAT Statistikk for kognisjonsforskning
LING111 Syntaks Høst 2019
LING116 Semantikk Vår 2019
LING121 Fonologi
LING122 Språk og kognisjon Vår 2019
LING123 Språk og data
LING125 Morfologi
LING251 Språkvariasjon i tid, rom og samfunn med bacheloroppgave
LOG110 Introduksjon til formallogikk Vår 2019
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2009


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: