Studieprogram: MAHF-RUSS Masterprogram i russisk


Inneholder emner (i 2019):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
RUS301 Russisk språkhistorie og språkstruktur
RUS302 Tekst og skriftlig russisk
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap Vår 2019
RUS350 Masteroppgave i russisk

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: