Emner: KUVI105 Tingene og vi. Materialitet og mening


Tilhører studieprogram (i 2019):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-KUVI Bachelorprogram i kulturvitenskap

Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: