Emner: LING116 Semantikk


Tilhører studieprogram (i 2019):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-SPRKV Bachelorprogram i språkvitenskap

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: