Studieprogram: BAHF-MVK Bachelorprogram i musikkvitenskapInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
EXFAC00AS Examen facultatum, Akademisk skriving
MUF101 Musikk, kultur og samfunn
MUG105 Music in World Cultures
MUV280 Popular Music Studies Høst 2021
MVK100 Innføring i musikkvitenskap
MVK101 Musikkproduksjon
MVK102 Å skrive om musikk
MVK250 Bacheloroppgave i musikkvitenskap Vår 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2015


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: