Studieprogram: BAHF-NORAN Bachelorprogram i norsk som andrespråkInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2021
NORAN104 Andrespråkslæring og -undervisning
NORAN105 Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv
NORAN106 Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv
NORAN107 Flerspråklighet i sosiolingvistisk perspektiv
NORAN109 Testing og vurdering av språkferdigheter Høst 2021
NORAN250 Andrespråkslingvistikk med bacheloroppgave
NORD100 Innføring i nordistikk
NOSPAN101 Moderne norsk
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2014


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: