Studieprogram: BAHF-TEAT Bachelorprogram i teatervitenskapInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
TEAT111 Eldre teaterhistorie
TEAT112 Moderne teaterhistorie
TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk
TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori Vår 2021

Aktivt fra 2009


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: