Studieprogram: BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap)Inneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
INF100 Innføring i programmering
INF101 Objektorientert programmering
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering
INF112 Innføring i systemutvikling
INF115 Databaser og modellering
INF140 Introduksjon til datasikkerhet
INF161 Innføring i data science
INF219 Informatikkprosjekt I
INF250 Dataorientert visuell beregning
INF264 Innføring i maskinlæring
MAT121 Lineær algebra
MNF130 Diskrete strukturer
STAT110 Grunnkurs i statistikk Høst 2021

Aktivt fra 2008


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: