Studieprogram: BASV-IKT Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)Inneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
INF100 Innføring i programmering
INF101 Objektorientert programmering
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering
INF112 Innføring i systemutvikling
INF142 Datanett
INFO100 Examen facultatum - Innføring i informasjonsvitenskap Høst 2021
INFO110 Informasjonssystemer
INFO125 Datahåndtering
INFO180 Metoder i kunstig intelligens Høst 2021
MNF130 Diskrete strukturer
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: