Studieprogram: MAHF-LITT Masterprogram i allmenn litteraturvitenskapInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ALLV301 Litteraturvitenskapelig grunnkurs Vår 2021
ALLV302 Litteraturvitenskapelig tolknings- og metodelære Vår 2021
ALLV350 Allmenn litteraturvitenskap mastergradsoppgave
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: