Studieprogram: MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)Inneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ENG107 Engelsk grammatikk II
ENG114 Engelsk grammatikk I
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur
ENG125 Britisk litteratur og kultur
ENG223L Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk
ENG339L Masteremne i engelsk lingvistikk I
ENG350 Engelsk mastergradsoppgave Vår 2021
ENGDI101 Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanningen
ENGDI201 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærerutdanning Vår 2021
ENGDI301 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN121 Fransk grammatikk 2
FRAN122 Innføring i fransk litteratur
FRAN123 Fransk litterær analyse
FRAN124 Fransk kulturkunnskap og frankofoni
FRAN307L Språklig særemne
FRAN312 Fransk litteraturvitenskap
FRAN350 Fransk mastergradsoppgave
FRANDI101 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 1
FRANDI201 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 2
HIDID111 Historiedidaktikk for videregående skole
HIS101 Oversikt over eldre historie til 1750
HIS102 Oversikt over nyere historie fra 1750
HIS120 Fordypningsoppgave i historie for lærerutdanningen
HIS250L Bacheloroppgave i historie
KOPRA101 Skolen og lærerrollen i praksis
KOPRA102 Læringsprosesser
KOPRA103 Planlegging og evaluering av undervisning
LAPRA101 Første praksisperiode
LAPRA102 Andre praksisperiode
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2021
NODI101 Nordisk fagdidaktikk
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2021
NOLI103-L Nordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærerutdanning
NOSP105 Nordisk: Språkhistorie og talemål
NOSPAN101 Moderne norsk
PEDA120 Skolen og lærerrollen
PEDA121 Ulike veier til læring
PEDA122 Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet
PEDA123 Aksjonsforskning og lærerens profesjonelle utvikling
RELDI111 Fagdidaktikk for religionsvitenskap 1 (for videregående skole) lektorutdanning
RELV101 Hva er religionsvitenskap?
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam
RELV103L Hinduismen og buddhismen - Lektorutdanningen
RELV105 Midtøstens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion
RELVI250L Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap - Lektorutdanningen
SAKDI101 Samfunnskunnskapsdidaktikk 1
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori Vår 2021
SOS103-L Samfunnsstrukturer i endring
SOS202-L Bacheloroppgave i sosiologi
SPANDI101 Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanningen 1
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA108 Latinamerikansk litteratur I
SPLA109 Latinamerikansk historie Vår 2021
SPLA117 Spansk språk II
SPLA118 Latinamerikansk litteratur II
SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika
SPLA207 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter
SPLA257 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter med bacheloroppgave
SPLA311 Teori og metode i spansk lingvistikk
SPLA312 Teori og metode i latinamerikansk litteraturvitenskap
SPLA314 Prosjektdesign og forskningsformidling for latinamerikastudier
SPLA350 Mastergradsoppgave i spansk og latinamerikastudier
TYS105 Grunnemne i tysk språk I
TYS106 Tyskspråklig kultur og historie
TYS107 Tysk språk og tekstkunnskap
TYS115 Grunnemne i tysk språk II
TYS116 Tyskspråklig litteratur
TYS307L Tysk språk- og litteraturvitenskap for lektorstudenter
TYS350 Tysk mastergradsoppgave
TYSDI101 Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 1
TYSDI201 Fagdidaktikk i tysk for lektorutdanningen 2
TYSDI301 Fagdidaktikk i tysk for integrert lektorutdanning 3
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: