Studieprogram: MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskapInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ENG107 Engelsk grammatikk II
ENG114 Engelsk grammatikk I
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur
ENG125 Britisk litteratur og kultur
ENGDI101 Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanningen
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN121 Fransk grammatikk 2
FRAN122 Innføring i fransk litteratur
FRAN123 Fransk litterær analyse
FRAN124 Fransk kulturkunnskap og frankofoni
FRANDI101 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 1
HIDID111 Historiedidaktikk for videregående skole
HIDID112 Historiedidaktikk for grunnskolen
HIDID313 Historiedidaktikk for master i historie (lektorutdanning)
HIS101 Oversikt over eldre historie til 1750
HIS102 Oversikt over nyere historie fra 1750
HIS120 Fordypningsoppgave i historie for lærerutdanningen
HIS203 Teorier, metoder og historiske kilder
HIS250L Bacheloroppgave i historie
HIS301 Historisk forskningslitteratur
HIS302L Historiografi for lektorstudenter
HIS303L Historie: forskningsproblemer og kildearbeid for lektorstudenter
HIS350 Historie mastergradsoppgave
KOPRA101 Skolen og lærerrollen i praksis
KOPRA102 Læringsprosesser
KOPRA103 Planlegging og evaluering av undervisning
LAPRA101 Første praksisperiode
LAPRA102 Andre praksisperiode
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2021
NODI101 Nordisk fagdidaktikk
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2021
NOLI103-L Nordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærerutdanning
NOSP105 Nordisk: Språkhistorie og talemål
NOSPAN101 Moderne norsk
PEDA120 Skolen og lærerrollen
PEDA121 Ulike veier til læring
PEDA122 Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet
PEDA123 Aksjonsforskning og lærerens profesjonelle utvikling
RELDI111 Fagdidaktikk for religionsvitenskap 1 (for videregående skole) lektorutdanning
RELDI112 Fagdidaktikk i religionsvitenskap 2 (for grunnskolen) lektorutdanning
RELDI313 Fordypning i religionsvitenskapelig fagdidaktikk
RELV101 Hva er religionsvitenskap?
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam
RELV103L Hinduismen og buddhismen - Lektorutdanningen
RELV105 Midtøstens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion
RELV301 Religionsvitenskapelig teori
RELV302L Spesialiseringsemne med semesteroppgave (lektorutdanning)
RELV309 Forskningsmetoder, etikk og prosjektdesign
RELV350 Religionsvitenskap mastergradsoppgave
RELVI250L Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap - Lektorutdanningen
SAKDI101 Samfunnskunnskapsdidaktikk 1
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori Vår 2021
SOS103-L Samfunnsstrukturer i endring
SOS202-L Bacheloroppgave i sosiologi
SPANDI101 Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanningen 1
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA108 Latinamerikansk litteratur I
SPLA109 Latinamerikansk historie Vår 2021
SPLA117 Spansk språk II
SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika
SPLA257 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter med bacheloroppgave
TYS105 Grunnemne i tysk språk I
TYS106 Tyskspråklig kultur og historie
TYS107 Tysk språk og tekstkunnskap
TYS115 Grunnemne i tysk språk II
TYS116 Tyskspråklig litteratur
TYSDI101 Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 1
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: