Studieprogram: MAHF-RUSS Masterprogram i russiskInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
RUS301 Russisk språkhistorie og språkstruktur
RUS302 Tekst og skriftlig russisk
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap Vår 2021
RUS350 Masteroppgave i russisk Vår 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: