Studieprogram: MAMD-HESAM Masterprogram i helse og samfunnInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
HELSAM301 Introduksjon til helse og samfunn
HELSAM302 Forskingsetikk og vitskapsteori Høst 2021
HELSAM303 Forskingsmetode

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: