Studieprogram: MAMD-MEDBI Masterprogram i biomedisinInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
BMED320 Metoder i biomedisinsk forskning
BMED395 Masteroppgave i biomedisin
HELVIT300 Helsefaglig relevant vitenskapsteori og forskningsetikk Høst 2021

Aktivt fra 2010


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: