Studieprogram: MASV-SØK Masterprogram i samfunnsøkonomiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ECON310 Mikroøkonomisk analyse
ECON330 Makroøkonomisk analyse
ECON340 Økonometri I
ECON380 Forberedelsesemne for masteroppgaven
ECON391 Masteroppgave

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: