Studieprogram: PROF-SØK Profesjonsstudium i samfunnsøkonomiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ECON100 Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi
ECON110 Mikroøkonomiske grunnbegreper og markedsteori
ECON130 Makroøkonomi
ECON210 Velferd og økonomisk politikk
ECON230 Internasjonal makroøkonomi
ECON240 Statistikk og økonometri
ECON243 Videregående matematikk og optimering
ECON290 Bacheloroppgave
ECON310 Mikroøkonomisk analyse
ECON330 Makroøkonomisk analyse
ECON340 Økonometri I
ECON380 Forberedelsesemne for masteroppgaven
ECON391 Masteroppgave

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: