Studieprogram: ÅRHF-NORAN Årsstudium i norsk som andrespråkInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
NORAN104 Andrespråkslæring og -undervisning
NORAN105 Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv
NORAN106 Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv
NORAN107 Flerspråklighet i sosiolingvistisk perspektiv
NORAN109 Testing og vurdering av språkferdigheter Høst 2021
NOSPAN101 Moderne norsk

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: