Studieprogram: ÅRSV-AORG Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitenskapInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
AORG100A Examen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitenskap og samfunnsvitenskapelige tenkemåter
AORG101 Organisasjonsteori
AORG104 Politisk teori og styreformer
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2021

Aktivt fra 2008


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: