Emner: ALLV202 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne II


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-ALLV Bachelorprogram i litteraturvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: