Emner: AORG214 Kunnskapens institusjoner, ekspertise og politikk


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-AORG Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: