Emner: AORG326 Politisk organisering og flernivåstyring


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-AORG Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: