Emner: ARK111 Fordypning i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (1)


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-ARK Bachelorprogram i arkeologi


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: