Emner: DIDAFIL2 Filosofididaktikk 2


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanning


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanning

Aktivt fra 2010


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: