Emner: FARM205 Samfunnsfarmasi II og veiledet praksis


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MATF-FARM Integrert masterprogram i farmasi Vår 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MATF-FARM Integrert masterprogram i farmasi Vår 2021

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: