Emner: INF101 Objektorientert programmering


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap) Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-BINF Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Høst 2021
BAMN-DSIK Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhet Høst 2021
BAMN-DTEK Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Høst 2021
BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap) Høst 2021
BASV-IKT Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap Fagfellevurdering - program - Høst 2021
BATF-IMØ Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi Høst 2021
ÅRMN-INF Årsstudium i informatikk
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: