Emner: INF222 Programmeringsspråk


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap)


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DTEK Bachelorprogram i informatikk: datateknologi
MAMN-PROG Felles masterprogram i programutvikling

Aktivt fra 2017


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: