Emner: INF223 Kategoriteori


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMN-INF Masterprogram i informatikk


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap
MAMN-INF Masterprogram i informatikk

Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: