Emner: KUVI108 Museologi


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-KUVI Bachelorprogram i kulturvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: