Emner: KUVI302 Forskningsfelt og prosjektutvkiling


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-KUVI Masterprogram i kulturvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-KUVI Masterprogram i kulturvitenskap

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse: