Emner: MEVI310-6 Forskningserfaring og metode: Retorikk og troverdighet i COVID-19-krisen


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-MEVI Masterprogram i medier og kommunikasjon


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2021


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: