Emner: MNF130 Diskrete strukturer


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap)


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-BINF Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk
BAMN-DSIK Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhet
BAMN-DTEK Bachelorprogram i informatikk: datateknologi
BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap)
BASV-IKT Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
BATF-IMØ Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi
MASV-ITØK Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør) Fagfellevurdering - program - Høst 2021

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: