Emner: MVK250 Bacheloroppgave i musikkvitenskap


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-MVK Bachelorprogram i musikkvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-MVK Bachelorprogram i musikkvitenskap

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: