Emner: RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-RUSS Masterprogram i russisk


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-RUSS Masterprogram i russisk

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: