Emner: ECON100 Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomiTilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-POLØK Bachelorprogram i politisk økonomi
PROF-SØK Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi Fagfellevurdering - program - Høst 2021
ÅRSV-SØK Årsstudium i samfunnsøkonomi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: