Emner: ECON340 Økonometri ITilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-ITØK Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør)
MASV-SØK Masterprogram i samfunnsøkonomi Fagfellevurdering - program - Høst 2021
PROF-SØK Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi Fagfellevurdering - program - Høst 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: