Emner: HELVIT300 Helsefaglig relevant vitenskapsteori og forskningsetikk


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMD-HELSE Masterprogram i helsevitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMD-MEDBI Masterprogram i biomedisin
MAMD-NUHUM Masterprogram i ernæring - Human ernæring Vår 2021

Aktivt fra 2015


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: