Emner: INF140 Introduksjon til datasikkerhet


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DSIK Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhet


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DSIK Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhet
BAMN-DTEK Bachelorprogram i informatikk: datateknologi
BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap)
BATF-IMØ Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi
MASV-ITØK Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør) Fagfellevurdering - program - Høst 2021

Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: