Emner: INF214 Multiprogrammering


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap) Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DSIK Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhet Høst 2021
BAMN-DTEK Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Høst 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2017


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: