Emner: MAT101 Brukerkurs i matematikk I


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-MAT Bachelorprogram i matematikk


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-AIKI Bachelorprogram i kunstig intelligens
MATF-FARM Integrert masterprogram i farmasi Vår 2021

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: