Emner: NORAN109 Testing og vurdering av språkferdigheter


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-NORAN Bachelorprogram i norsk som andrespråk


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-NORAN Bachelorprogram i norsk som andrespråk
ÅRHF-NORAN Årsstudium i norsk som andrespråk

Aktivt fra 2014


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: