Emner: PSYK113 Innføring i metodeTilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-AOP Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi Fagfellevurdering - program - Vår 2021
BAPS-PSYK Bachelorprogram i generell psykologi Fagfellevurdering - program - Vår 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: