Emner: PSYK208 Affekt og kognisjon


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-PSYK Bachelorprogram i generell psykologi Fagfellevurdering - program - Vår 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-PSYK Bachelorprogram i generell psykologi Fagfellevurdering - program - Vår 2021

Aktivt fra 2007


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: