Emner: RUS100 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-RUSS Bachelorprogram i russisk Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-RUSS Bachelorprogram i russisk Fagfellevurdering - program - Høst 2021

Aktivt fra 2010


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: