Emner: SEK100 Sammenlignende europeiske kulturstudier


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-RUSS Bachelorprogram i russisk Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FRAN Bachelorprogram i fransk
BAHF-ITAL Bachelorprogram i italiensk
BAHF-TYS Bachelorprogram i tysk
ÅRHF-FRAN Årsstudium i fransk
ÅRHF-TYS Årsstudium i tysk

Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: