Studieprogram: BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesignInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
INFO125 Datahåndtering
INFO132 Innføring i programmering Høst 2022
INFO263 Interaksjonsdesign og prototyping
MIX100 Grunnkurs i medie- og interaksjonsdesign
MIX114 Webutvikling
MIX202 Design for mediebruk Vår 2022
MIX203 Design for medieproduksjon
MIX250 Bacheloroppgave i medie- og interaksjonsdesign
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: